Σχολή Οδηγών Διγενής - Digenis driving school
Σχολή Οδηγών στο Παγκράτι, Αθήνα - Διγενής Κώστας ΄Εστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία

αρχική > χρήσιμα > Χορήγηση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού

«
Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού »

Αρμόδια Υπηρεσία:
Οι αιτήσεις για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού, Επιχείρησης και Συνεργείου-Τεχνίτη υποβάλονται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας
και η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά.
Η υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή παύει να ισχύει από τις 7-3-2014.
Με τη νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η φωτογραφία
και υπογραφή του κατόχου (κάρτα οδηγού, συνεργείου-τεχνίτη), η φωτογραφία και η υπογραφή κατατίθενται πλέον σε ψηφιακή μορφή.
Για την έκδοση κάρτας Ελέγχου, οι αρμόδιες Αρχές διενέργειας και συντονισμού ελέγχων, όπως αυτές ορίζονται από την ΚΥΑ Γ438.28317.2481.2009 για τους ελέγχους καθ’ οδόν και στην επιχείρηση,
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Αρμόδια Αρχή Έκδοσης Καρτών.

Κάρτα Οδηγού, Επιχείρησης, Τεχνίτη:
Με την κάρτα οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας του οδηγού. Η κάρτα οδηγού είναι υποχρεωτική κα η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάρτα οδηγού είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης εκδίδεται για επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα με ψηφιακό ταχογράφο.
Με την κάρτα επιχείρησης καθίσταται δυνατή η απεικόνιση, η τηλεφόρτωση και η εκτύπωση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ελέγχου, η πρόσβαση στην οποία ασφαλίζεται από την επιχείρηση.
Η κάρτα επιχείρησης είναι υποχρεωτική, αλλά όχι προσωποποιημένη.
Η επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί την έκδοση μίας ή περισσοτέρων καρτών.
Η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.
Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου συνεργείου-τεχνίτη εκδίδεται για κατασκευαστή συσκευών ελέγχου, κατασκευαστή οχημάτων ή ένα συνεργείο - τεχνίτη, εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή έγκρισης συνεργείων και τεχνιτών ΨΤ. Με την κάρτα συνεργείου ταυτοποιείται ο κάτοχος της κάρτας και καθίσταται δυνατός ο έλεγχος (δοκιμή), η βαθμονόμηση ή / και η τηλεφόρτωση των δεδομένων της συσκευής ελέγχου.
Η κάρτα συνεργείου – τεχνίτη εκδίδεται στο συνεργείο για αποκλειστική χρήση από το συνεργείο – τεχνίτη του οποίου και φέρει τα στοιχεία.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνοδεύεται από έναν κωδικό PIN. Η κάρτα συνεργείου είναι υποχρεωτική, είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για ένα (1) έτος.


Δικαιολογητικά:
 • ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  Η προσκομιζόμενη φωτογραφία και υπογραφή πρέπει να είναι σε ψηφιακό μέσο
  (CD, DVD, USB ή Flash Drive), το οποίο παραμένει στην κατοχή του ενδιαφερομένου
  (δεν φυλάσσεται στην Υπηρεσία Μ&Ε) και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png
  Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxF.jpg) όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.
  Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB
  Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixels): 1200 x 800 ή άλλο μέγεθος
  σε αναλογία 6:4 (ύψος επί πλάτος)
 • ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  Για την δημιουργία της υπογραφής, ο ενδιαφερόμενος υπογράφει σε λευκό χαρτί μέσα σε ένα
  πλαίσιο με διαστάσεις 35mmΧ90mm και στη συνέχεια η υπογραφή ψηφιοποιείται.
  Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png
  Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxY.jpg) όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.
  Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB
  Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixels): 280 x 700 ή άλλο μέγεθος
  σε αναλογία 2:5 (ύψος επί πλάτος)

Κόστος:
Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.
οικ.9787/2254 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 357/5-3-2008),
διαμορφώνεται ως εξής:
Κάρτα Οδηγού: 150 € - (e-Παράβολο)
Κάρτα Επιχείρησης: 200 € (Φυσικό πρόσωπο), 300 € (νομικό πρόσωπο) - (e-Παράβολο)
Κάρτα Συνεργείου-Τεχνίτη: 300
- (e-Παράβολο)

Κόστος διεκπεραίωσης κάθε αιτήσεως 35

Προσοχή: Τα παράβολα πλέον εκδίδονται μόνο μέσω www.gsis.gr (e-Παράβολο)
* Σύμφωνα με την απόφαση : Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017
Τα e-παράβολα όταν πληρώνονται στα ταμεία των εγκεκριμένων φορέων είσπραξης
(ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΛΤΑ) θα παρακρατείται προμήθεια.

 

 

Πύρρου 40 & Αινείου Παγκράτι - Αθήνα Τ.Κ. 11633
by drivingschool.gr