Σχολή Οδηγών Διγενής - Digenis driving school
Σχολή Οδηγών στο Παγκράτι, Αθήνα - Διγενής Κώστας ΄Εστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία

αρχική > χρήσιμα > τεκμήρια διαβίωσης αυτοκινήτων Ι.Χ.

Τεκμήρια αυτοκινήτων Ι.Χ. Οικ. Έτους 2012 (οι τιμές σε €)

Κυβικά εκατοστά
Μέχρι και 5 έτη
Από 5 έως 10 έτη (-30%)
Πάνω από 10 έτη (-50%)
900
4.000
2.800
2.000
1000
4.000
2.800
2.000
1100
4.000
2.800
2.000
1200
4.000
2.800
2.000
1300
4.600
3.220
2.300
1400
5.200
3.500
2.600
1500
5.800
4.060
2.400
1600
6.400
4.480
3.200
1700
7.000
4.900
3.500
1800
7.600
5.320
3.800
2000
8.800
6.160
4.400
2500
13.300
9.310
6.650
3000
17.800
12.460
8.900
3500
23.800
16.660
11.900

Τεκμήρια διαβίωσης αυτοκινήτων Ι.Χ. το 2012

Μέχρι τα 1.200 κυβικά εκατοστά η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι σταθερή 4.000 €,
ενώ άνω των 1.200 κ. εκ. αυξάνεται κλιμακωτά
από 1201 έως 2.000 κ. εκ. + 600 €/ανά 100 κ.ε.
από 2001 έως 3.000 κ. εκ. + 900 €/ανά 100 κ.ε.
από 3001 κ. ε. και άνω + 1200 €/ανά 100 κ.ε.

Παλαιότητα Ι.Χ.
Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής:
Από 5 έως 10 έτη (-30%) & Πάνω από 10 έτη (-50%)

 

Πύρρου 40 & Αινείου Παγκράτι - Αθήνα Τ.Κ. 11633
by drivingschool.gr