Σχολή Οδηγών Διγενής - Digenis driving school
Σχολή Οδηγών στο Παγκράτι, Αθήνα - Διγενής Κώστας ΄Εστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία

αρχική > Μέτρα ατομικής προστασίας λόγω COVID-19
 

Σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών
(Ενδέχεται να επανακαθοριστούν με βάση την πορεία της πανδημίας)

 

Οι Σχολές Οδηγών επαναλειτουργούν από 19/4/2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα
της Κ.Υ.Α.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 17/4/2021 ΦΕΚ 1558 Β'

Περιληπτικά:
α) Εξ αποστάσεως μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης.
β) Μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης, χρήση μάσκας γαντιών & διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και 24 ώρες πριν το προγραμματισμένο μάθημα με αρνητικό αποτέλεσμα για τους εκπαιδευομένους (κάθε φορά) και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα για τους εκπαιδευτές.
γ) Επιτρέπεται η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) υπό την προϋπόθεση:χρήση μάσκας γαντιών & διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και 24 ώρες πριν την εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα για τους εκπαιδευομένους και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα για τους εξεταστές & εκπαιδευτές, απολύμανση μεταξύ διαδοχικών δοκιμασιών των σημείων του εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.

 

Οι Σχολές Οδηγών παρέμειναν κλειστές 219 ημέρες στο χρόνο (μέχρι 18/4/2021)

Η λειτουργία μας έχει τους παρακάτω όρους:

1. Οι μαθητές θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων προσκομίζοντας και την σχετική δήλωση αποτελέσματος self-test για covid-19 τελευταίων 24 ωρών.

2. Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας

3. Γάντια μιας χρήσεως και χρήση αντισηπτικού

Φροντίστε για την έγκαιρη προμήθεια των απαιτούμενων υλικών ατομικής προστασίας σας

Προγραμματισμός θεωρητικών & πρακτικών μαθημάτων μόνο κατόπιν σχετικού ραντεβού
& τήρηση των παραπάνω μέτρων προστασίας

Η εξέλιξη των μαθημάτων και ο προγραμματισμός των εξετάσεων θα καθορίζεται με βάση την πορεία της πανδημίας

Όσον αφορά τον προγραμματισμό των εξετάσεων από την υπηρεσία (Διεύθυνση Μεταφορών)

α) Οι θεωρητικές εξετάσεις θα διεξάγονται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης πληρώνεται με το 50% της χωρητικότητάς της και με κατανομή των εξεταζόμενων σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους. (αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις)

β) Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών για τις κατηγορίες Β & ΒΕ με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών, προγραμματίζονται ανά Επιτροπή εξέτασης έως το 50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού υποψηφίων και χρησιμοποιούνται το δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας. (αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις)
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν και την σχετική δήλωση αποτελέσματος self-test για covid-19
τελευταίων 24 ωρών.

Ειδικά για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς προσόντων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α ο υποψήφιος οφείλει να προσέρχεται για εξετάσεις με τον προσωπικό του εξοπλισμό
(Κράνος, γάντια, μπουφάν, μπότες & παντελόνι) προσκομίζοντας και την σχετική δήλωση αποτελέσματος self-test για covid-19
τελευταίων 24 ωρών.

 

Σχετικά έγγραφα

Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 17/4/2021 ΦΕΚ 1558 Β'

ΚΥΑ 3060 16/1/2021

ΚΥΑ 80189 12/12/2020 (ΦΕΚ 5486 Β')

Εγκύκλιος A3/26013/2872  4/5/2020

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης λόγω έκτακτων μέτρων COVID-19

Στάδια επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας

 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις παραμένουμε στη διάθεσή σας

Εκ της Διευθύνσεως της ΣχολήςΧρήσιμες πληροφορίες για την τήρηση των μέτρων προστασίας
 
 

 

 

 

Πύρρου 40 & Αινείου Παγκράτι - Αθήνα Τ.Κ. 11633
by drivingschool.gr