Σχολή Οδηγών Διγενής - Digenis driving school
Σχολή Οδηγών στο Παγκράτι, Αθήνα - Διγενής Κώστας ΄Εστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία

αρχική > Μέτρα ατομικής προστασίας λόγω COVID-19
 

Σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών
(Ενδέχεται να επανακαθοριστούν με βάση την πορεία της πανδημίας)

Οι Σχολές Οδηγών επαναλειτουργούν από 19/4/2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις εβδομαδιαίες Κ.Υ.Α.

Τελευταία Κ.Υ.Α. : Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819  24/7/2021 (ΦΕΚ 3276 Β')

Περιληπτικά:
1) Δια ζώσης μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών υπό τις εξης προϋποθέσεις:
α) Χρήση μάσκας και τήρηση απόστασης 1,5 μ. εντός της αίθουσας
β) Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) με αρνητικό αποτέλεσμα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές

2) Μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης υπό τις εξης προϋποθέσεις:
α) Χρήση μάσκας & γαντιών μιας χρήσης
β) Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) με αρνητικό αποτέλεσμα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές

Επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων όλων των κατηγοριών υπό τις εξης προϋποθέσεις:
α) Για τους εξεταζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι, διενέργεια ελέγχου με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πρίν την εξέταση
β) Χρήση μάσκας γαντιών

Επιτρέπεται η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) υπό τις εξης προϋποθέσεις:
α) Χρήση μάσκας γαντιών
β) Για τους υποψήφιους οδηγούς που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι, διενέργεια ελέγχου με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πρίν την εξέταση
γ) Απολύμανση μεταξύ διαδοχικών δοκιμασιών των σημείων του εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.


Η λειτουργία της Σχολής μας έχει τους παρακάτω όρους:

1. Οι μαθητές θα προσέρχονται για θεωρητικά ή πρακτικά μαθήματα μόνο κατόπιν ραντεβού
μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων προσκομίζοντας και την σχετική εβδομαδιαία
δήλωση αποτελέσματος self-test για covid-19

Ειδικά για την πρώτη φορά απαιτείται προσκόμιση rapid test τελευταίων 48 ωρών.

2. Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας

3. Γάντια μιας χρήσεως και χρήση αντισηπτικού

Φροντίστε για την έγκαιρη προμήθεια των απαιτούμενων υλικών ατομικής προστασίας σας

Η εξέλιξη των μαθημάτων και ο προγραμματισμός των εξετάσεων θα καθορίζεται με βάση την πορεία της πανδημίας και τις σχετικές οδηγίες των Αρχών

Όσον αφορά τον προγραμματισμό των εξετάσεων από την υπηρεσία (Διεύθυνση Μεταφορών)

α) Οι θεωρητικές εξετάσεις θα διεξάγονται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης πληρώνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των Αρχών και με κατανομή των εξεταζόμενων σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους. (αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις)

β) Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών για τις κατηγορίες Β & ΒΕ με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών, προγραμματίζονται ανά Επιτροπή εξέτασης σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των Αρχών, ο προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός υποψηφίων και χρησιμοποιούνται το δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας. (αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις)
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν και την σχετική
βεβαίωση rapid test τελευταίων 48 ωρών.

Ειδικά για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς προσόντων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α ο υποψήφιος οφείλει να προσέρχεται για εξετάσεις με τον προσωπικό του εξοπλισμό
(Κράνος, γάντια, μπουφάν, μπότες & παντελόνι) προσκομίζοντας
και την σχετική βεβαίωση rapid test τελευταίων 48 ωρών.

 

Σχετικά έγγραφα

Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819  24/7/2021 (ΦΕΚ 3276 Β')

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Εκ της Διευθύνσεως της Σχολής


Χρήσιμες πληροφορίες για την τήρηση των μέτρων προστασίας
 
 

 

 

 

Πύρρου 40 & Αινείου Παγκράτι - Αθήνα Τ.Κ. 11633
by drivingschool.gr