Σχολή Οδηγών Διγενής - Digenis driving school
Σχολή Οδηγών στο Παγκράτι, Αθήνα - Διγενής Κώστας ΄Εστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία

αρχική > Όροι χρήσης - Πολιτική Απορρήτου
Σχολή Οδηγών Διγενής - Digenis driving school

Όροι Χρήσης

Όροι πρόσβασης στο διαδικτυακό χώρο/ ιστοσελίδα της Σχολής Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School
Ο παρών διαδικτυακός τόπος λειτουργεί υπό την έγκριση της Σχολής Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πύρρου
αριθμός 20-22.
Η επίσκεψή σας στο διαδικτυακό χώρο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρακάτω όρων και την αντίστοιχη δέσμευσή σας σε αυτούς.
Επομένως, για την καλύτερη ενημέρωση και προστασία σας, συνιστάται η προηγούμενη προσεκτική τους ανάγνωση.
Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα της εταιρείας μας αποτελεί αντικείμενο τόσο της πολιτικής της εταιρείας μας, όσο και των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και του παρόντος διαδικτυακού χώρου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Σχολής Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά, κ.ά.) περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.
Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου/ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας μας.


Περιεχόμενο

Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα αυτή απευθύνονται στους υποψήφιους χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών της Σχολής Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλου είδους εφαρμογές.
Οι ιστοσελίδες της εταιρείας μας περιέχουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει η Σχολή Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School, καθώς και των προγραμμάτων προώθησής τους.
Επικαιροποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου/ιστοσελίδας
Η Σχολή Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού χώρου και των ιστοσελίδων της να είναι ακριβείς, επικαιροποιημένες και να συμβαδίζουν κατά τον, όσο το δυνατό, πραγματικό χρόνο με τα δεδομένα και τις προδιαγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών της. Ωστόσο, η πληροφόρηση που λαμβάνεται μέσα από τις παρούσες ιστοσελίδες δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υποκαταστήσει την πληροφόρηση που σας παρέχει η ίδια η εταιρεία μας και το άρτια ενημερωμένο με συνεχή κατάρτιση και πληροφόρηση, προσωπικό της.
Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σχεδιάστηκε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο και ακριβές. Η Σχολή Οδηγών Διγενής και το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών, του περιεχομένου και των υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αναγγελία.


Εμπορικά Σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στο διαδικτυακό μας χώρο / ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Σχολής Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School.
Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή και διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από την εταιρεία μας.

Συνδέσεις (Hyperlinks)

Οι παρούσες σελίδες του ιστότοπου μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hypertext links) προς άλλους διαδικτυακούς χώρους ή άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες είναι τελείως ανεξάρτητες.
Η Σχολή Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση (hyperlink) ή σε άλλη ιστοσελίδα του Διαδικτύου.
Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω τέτοιων συνδέσεων από το διαδικτυακό χώρο της εταιρείας μας αποτελεί αποκλειστική δική σας ευθύνη.


Εγγύηση ορθότητας

Η Σχολή Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών αυτών των ιστοσελίδων, αλλά ρητά δηλώνεται ότι δε μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια αυτών.
Ως εκ τούτου, η Σχολή Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις παρούσες ιστοσελίδες.
Ο παρών διαδικτυακός χώρος, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν παρέχονται «ως έχουν», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, οποιασδήποτε μορφής, ρητή ή σιωπηρή.

Περιορισμένη ευθύνη

Η Σχολή Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School δεν υπέχει καμία απολύτως ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκύψει άμεσα ή έμμεσα ή καθ' οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού χώρου της εταιρείας μας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η οιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (H/Y, smartphone, tablet) ή η εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του διαδικτυακού χώρου της εταιρείας μας.

Πολιτική Ενημέρωσης

Η Σχολή Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School διατηρεί
το δικαίωμα να αλλάζει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πελάτες της μέσω του Διαδικτύου ανάλογα με τις επιχειρησιακές της ανάγκες.
Προτείνεται από την εταιρεία μας να επισκέπτεστε σε καθημερινή βάση, ή άλλως σε τακτικά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα αυτή, για να ελέγχετε την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

Πρόσβαση κατά τη διάρκεια επιδιορθώσεων

Η Σχολή Οδηγών Διγενής και με το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School μεριμνά, στα πλαίσια του δυνατού, για την επί εικοσιτετράωρου βάσης διαθεσιμότητα του διαδικτυακού της χώρου.
Ωστόσο, δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
Η πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης πιθανών προβλημάτων του συστήματος.

Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων
Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της Σχολής Οδηγών Διγενής και με
το διακριτικό τίτλο DDS - Digenis Driving School ως υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 - (GDPR).

Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους χρήστες όταν αυτοί επισκέπτονται τον ιστότοπό μας (Site) ή συμπληρώνουν μια φόρμα σε αυτόν ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω κοινωνικών δικτύων.
Μπορεί να ζητηθεί από τους χρήστες, ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας ανώνυμα. 
Θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από Χρήστες μόνο αν μας υποβάλουν οικειοθελώς αυτές τις πληροφορίες. 
Οι χρήστες μπορούν πάντοτε να αρνούνται την παροχή προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης,
με την εξαίρεση ότι ενδέχεται να τους εμποδίσουν να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες σχετικές με τον ιστότοπο.

Μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης

Μπορούμε να συλλέξουμε μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τους Χρήστες
κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό μας. 
Μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους σύνδεσης των χρηστών με τον ιστότοπό μας, όπως το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται νόμιμη βάση της επεξεργασίας τους.

Cookies του προγράμματος περιήγησης στο Web

Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. 
Το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη τοποθετεί cookies στον σκληρό δίσκο τους για σκοπούς
τήρησης αρχείων και μερικές φορές για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με αυτά. 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ορίσει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού να αρνηθεί τα cookies
ή να σας ειδοποιήσει κατά την αποστολή των cookies. 
Με την επιλογή αυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα τμήματα του ιστότοπου μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού
από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε.
Ένα αρχείο cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού και επιτρέπει στην υπηρεσία
ή σε κάποιον τρίτο να σας αναγνωρίσει και να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή σας και να
κάνει την υπηρεσία πιο χρήσιμη για εσάς.
Τα cookies μπορούν να είναι cookies «μόνιμα» (permanent) ή «συνεδρίας» (session).

Third-party cookies

Εκτός από τα δικά μας cookies, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε διάφορα cookies τρίτων μερών
για να αναφέρουμε τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας.
Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες που μας επιτρέπουν να κατανοούμε τις αλληλεπιδράσεις με τους ιστότοπούς μας, να βελτιώνουμε και εν τέλει να τελειοποιήσουμε την
εμπειρία για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.

Ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies

Αν θέλετε να διαγράψετε τα cookies ή να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού
να διαγράψει ή να απορρίψει τα cookies, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.
Ωστόσο, εάν διαγράψετε τα cookies ή αρνηθείτε να τα δεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρουμε, να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και ορισμένες από τις σελίδες μας να μην εμφανίζονται σωστά.

Πώς χρησιμοποιούμε τις συλλεχθείσες πληροφορίες

To Site ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών
για τους ακόλουθους σκοπούς:
Για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου και την απρόσκοπτη χρήση του από τους επισκέπτες. Ενδέχεται να χρειαστούμε πληροφορίες για την σωστή προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών. Οι πληροφορίες που παρέχετε μας βοηθούν να ανταποκριθούμε στις ανάγκες εξυπηρέτησης πελατών και τις ανάγκες υποστήριξης πιο αποτελεσματικά.
Προσαρμογή της εμπειρίας των χρηστών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνολικά τις πληροφορίες
για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες μας ως ομάδα τις υπηρεσίες και τους πόρους που παρέχονται στον ιστότοπό μας.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Εφαρμόζουμε κατάλληλες πρακτικές κρυπτογράφησης, συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας πληροφοριών, του ονόματος σας και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον ιστότοπό μας.

Αλλαγές  στην παρούσα Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου

To Site έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώσει αυτή την Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή. 
Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην κύρια σελίδα του ιστότοπου μας, θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία ενημέρωσης στο κάτω μέρος αυτής. 
Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε. 
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου και να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις.

Αποδοχή των όρων

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την πολιτική. 
Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την
ιστοσελίδα μας. 
Η συνέχιση της χρήσης του Δικτυακού Τόπου μετά την γνωστοποίηση των αλλαγών σε αυτήν την πολιτική θεωρείται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές αυτές.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου, τις πρακτικές αυτού του ιστότοπου ή τις συναλλαγές σας με αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Email επικοινωνίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 
 
Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
η οποία δέχεται την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της
(Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).
 
Η παρούσα Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστότοπου ενημερώθηκε τελευταία φορά
στις 21/4/2020
 

Πύρρου 40 & Αινείου Παγκράτι - Αθήνα Τ.Κ. 11633
by drivingschool.gr