Σχολή Οδηγών Διγενής - Digenis driving school
Σχολή Οδηγών στο Παγκράτι, Αθήνα - Διγενής Κώστας ΄Εστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία

αρχική > χρήσιμα
Σχολή Οδηγών Διγενής - Digenis driving school

Ανανέωση άδειας οδήγησης ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής
Ανανέωση άδειας οδήγησης για κάτοχο 80 ετών & άνω
Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή απώλειας - κλοπής
Αντικατάσταση άδειας οδήγησης (παλαιού τύπου) σε νέου κοινοτικού τύπου
Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική
Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε
Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Ελβετία σε αντίστοιχη Ελληνική
Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από Η.Π.Α. - Καναδά - Αυστραλία - Ιαπωνία - Ν.Αφρική - Ν.Κορέα σε Ελληνική
Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη Ελληνική
Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Αλβανία σε αντίστοιχη Ελληνική
Διεθνής άδεια οδήγησης - International driving licence
   
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) χορήγηση
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) ανανέωση
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
Χορήγηση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού, Επιχείρησης, Τεχνίτη
   
Συμβεβλημένοι Ιατροί με τις Διευθύνσεις Μεταφορών
   
e-Παράβολα για υποθέσεις αδειών οδήγησης (οδηγίες)
   
Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών
Βιβλίο << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών >>
Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων
Βιβλίο << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων >>
Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών
Βιβλίο << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών >>
Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων
Βιβλίο << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων >>
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
Βιβλίο << ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας >>
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
Βιβλίο << ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας >>
   
Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών μέσω Η/Υ - Testdrive (κατεβάστε το πρόγραμμα εξέτασης)
Online test : Αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, φορτηγού, λεωφορείου, ΠΕΙ, ΤΑΞΙ, ADR, ΣΕΚΑΜ
Eco-Driving οικονομική, οικολογική και ασφαλής οδήγηση
   
Πινακίδες οδικής κυκλοφορίας - Σήματα του ΚΟΚ
Πινακίδες οδικής κυκλοφορίας - Σήματα του ΚΟΚ
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - Ν. 2696/1999
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - Ν. 2696/1999 (από το Υπουργείο Μεταφορών)
Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης της άδειας οδήγησης (υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών)
   
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών 2020 - Τα νέα τέλη κυκλοφορίας 2020
Τεκμήρια αυτοκινήτων & μοτοσικλετών
ΚΤΕΟ Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων - Πρόγραμμα έτους 2020


Πύρρου 20-22 & Δαμάρεως Παγκράτι - Αθήνα Τ.Κ. 11633
by drivingschool.gr